DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 62
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức
Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục là công tác trọng tâm
Cập nhật: 12/5/2021 | 4:23:21 PM
Ngày 10/5/2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 78/BC-BTP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021
Cập nhật: 17/3/2021 | 10:39:44 AM
Ngày 10/3/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 347/QĐ-HĐPH ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2021.
HỘI THẢO GÓP Ý TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ ĐẤT ĐAI
Cập nhật: 25/2/2021 | 10:04:19 AM
Trong khuôn khổ Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EUJULE) do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ, ngày 26/01/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý trong các vụ việc hôn nhân gia đình và đất đai nhằm lấy ý kiến của người thực hiện trợ giúp pháp lý, chuyên gia để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.
Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2021
Cập nhật: 1/2/2021 | 11:19:35 AM
Sáng ngày 20/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2021. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh đồng chủ trì Hội nghị.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Bộ Tư pháp
Cập nhật: 19/1/2021 | 10:50:49 AM
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp diễn ra vào sáng nay (14/1).
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, phối hợp
Cập nhật: 19/1/2021 | 10:46:36 AM
Sáng 13/1, Văn phòng Bộ Tư pháp và Vụ Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý cho biết, trong năm 2020, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm; công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện tốt; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc.
Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ
Cập nhật: 19/1/2021 | 10:38:58 AM
Sáng 15/1, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021
Cập nhật: 18/1/2021 | 10:16:48 AM
Sáng 14/1, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo phòng Tư pháp cấp huyện cùng công chức, viên chức Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2020: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả
Cập nhật: 11/1/2021 | 3:49:56 PM
Đây là đánh giá chung của các đại biểu tại Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra vào chiều ngày 08/1. Đến dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đồng chủ trì Hội nghị. Chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế
Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua
Cập nhật: 11/1/2021 | 3:33:20 PM
Chiều 5/1, Khối thi đua I, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khối thi đua năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Nguyễn Kim Tinh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Trưởng Khối thi đua I Khương Thị Thanh Huyền, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban Công đoàn Bộ.
Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị”
Cập nhật: 11/1/2021 | 10:28:51 AM
Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, trong khuôn khổ Chương trình "Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), ngày 07/01/2021, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn đối với dự thảo Báo cáo nghiên cứu Bộ Tiêu chí để đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị tại Đà Nẵng.
Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật: 6/1/2021 | 10:55:02 AM
Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến.
Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp
Cập nhật: 6/1/2021 | 10:52:35 AM
Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự và phá sản doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến.
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật: 6/1/2021 | 10:49:25 AM
Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thực hiện và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PBGDPL quy định tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Cập nhật: 4/1/2021 | 11:05:10 AM
Với mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao cần thực hiện trong năm 2021 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; phát huy đầy đủ vai trò của Bộ Tư pháp, cơ quan Tư pháp địa phương trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp, ngày 31/12/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (Quyết định số 2658/QĐ-BTP).
CÁC TIN KHÁC:
Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (4/1/2021)
Bảo đảm quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2020)
Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tra tấn (25/12/2020)
10 năm - một chặng đường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 (25/12/2020)
Nghiên cứu áp dụng tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên phù hợp với Việt Nam (4/12/2020)
Tạo hành lang pháp lý cho ngành dầu khí phát triển trong điều kiện mới (4/12/2020)
Xây dựng lộ trình thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam (3/12/2020)
Điều kiện cần và đủ để áp dụng pháp luật nước ngoài trong xét xử dân sự tại tòa án Việt Nam (3/12/2020)
Công an xã nghỉ việc được trợ cấp một lần? (13/5/2016)
Giải quyết chế độ tuất theo Luật BHXH cũ hay mới? (9/5/2016)
Xem tiếp
Xem tin theo ngày
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design