DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 85
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021

Ngày 10/3/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 347/QĐ-HĐPH ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2021.
     Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ gồm: (i) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung; tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động; (ii) Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng của Hội đồng; (iii) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; và (iv) Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2021 tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hội đồng (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng); tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý Nhà nước về PBGDPL thuộc Bộ Tư pháp theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả; hướng dẫn chỉ đạo điểm về công tác PBGDPL tại một số bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…

     Bên cạnh đó, theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng để triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, đồng thời phân công thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2021./.
(Nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1237)
CÁC TIN KHÁC:
HỘI THẢO GÓP Ý TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ ĐẤT ĐAI (25/2/2021)
Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 (1/2/2021)
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Bộ Tư pháp (19/1/2021)
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, phối hợp (19/1/2021)
Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ (19/1/2021)
Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (18/1/2021)
Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2020: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả (11/1/2021)
Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (11/1/2021)
Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (11/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (4/1/2021)
Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (4/1/2021)
Bảo đảm quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2020)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design