DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 82
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Bồi thường nhà nước góp phần nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ

Sáng 15/1, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, Cục Bồi thường nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác đề ra. Cụ thể, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước được tổ chức theo hướng chuyên sâu; hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước được tập trung triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ được thực hiện hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, việc quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.
Ngoài ra, trong năm 2020, Lãnh đạo Cục luôn bám sát Kế hoạch công tác, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các Bộ, ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu triển khai Luật TNBTCNN năm 2017, quán triệt, chỉ đạo việc sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, tiết kiệm…
Trong năm 2021, Cục Bồi thường nhà nước tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khoá XIII, các Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện đầy đủ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; theo dõi, rà soát, nắm bắt đầy đủ, toàn diện công tác bồi thường nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành địa phương; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước bảo đảm trang trọng, tiết kiệm…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cục Bồi thường nhà nước. Trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị phát huy hơn nữa cơ chế trách nhiệm bồi thường nhà nước trong bảo đảm, bảo hộ quyền con người và quyền công dân, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thi hành công vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước; phát huy vai trò hỗ trợ yêu cầu thực hiện quyền bồi thường; gắn bồi thường nhà nước với công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, Thứ trưởng yêu cầu phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường như triển khai hệ thống báo cáo điện tử; phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội… để rà soát lại giáo trình, giáo án phù hợp với quy định của Luật Bồi thường nhà nước; xây dựng các tình huống tuyên truyền về bồi thường nhà nước theo hình thức sân khấu hoá; tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Cục phải có điểm nhấn, đảm bảo đánh giá được toàn diện, chứng minh được sự cần thiết, vai trò của chế định bồi thường nhà nước và vai trò của Cục…
(Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4799)
CÁC TIN KHÁC:
Khánh Hòa: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 (18/1/2021)
Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2020: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả (11/1/2021)
Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (11/1/2021)
Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (11/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (4/1/2021)
Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (4/1/2021)
Bảo đảm quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2020)
Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tra tấn (25/12/2020)
10 năm - một chặng đường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 (25/12/2020)
Nghiên cứu áp dụng tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên phù hợp với Việt Nam (4/12/2020)
Tạo hành lang pháp lý cho ngành dầu khí phát triển trong điều kiện mới (4/12/2020)
Xây dựng lộ trình thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam (3/12/2020)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design