DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 84
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2020: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả

Đây là đánh giá chung của các đại biểu tại Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra vào chiều ngày 08/1. Đến dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đồng chủ trì Hội nghị. Chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế
     Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, năm 2020, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh khu vực và thế giới diễn biến khó lường; thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19... đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta nói chung, việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng, trong đó có công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp. Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thông suốt của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp tiếp tục kế thừa những thành tựu đạt được từ các thời kỳ trước, đạt thêm nhiều dấu ấn, vừa đảm bảo giữ vững nguyên tắc, định hướng của Đảng và Nhà nước, vừa tranh thủ thêm nguồn hỗ trợ quốc tế phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp.
     Công tác chỉ đạo, điều hành được Lãnh đạo Bộ quan tâm, thực hiện hiệu quả. Ngay từ đầu năm 2020, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác hợp tác quốc tế năm 2020 trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp (Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, Lãnh đạo Bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Vụ Hợp tác quốc tế trong việc chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong năm 2020 khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, Ngành.
     Công tác hợp tác quốc tế về pháp luật được triển khai một cách linh hoạt, thích ứng với tình hình thế giới và trong nước, có nhiều kết quả tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp… 
     Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp của Bộ Tư pháp với các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục được thúc đẩy, phát triển các quan hệ hợp tác song phương theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác, ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng có chung đường biên giới, các nước quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện; chuyển hướng hợp tác đối tác bình đẳng, cùng có lợi với các nước và nhóm đối tác, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt và các đối tác có kinh nghiệm, truyền thống hợp tác trong lĩnh vực pháp luật với Việt Nam trong thời gian qua. Cùng với đó, hợp tác đa phương tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm chủ động, trách nhiệm và hiệu quả; gia nhập và từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ quốc gia thành viên của các tổ chức, diễn đàn quốc tế về pháp luật và tư pháp với các trọng tâm hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, các tổ chức của Liên hợp quốc, gia nhập và từng bước khai thác hiệu quả hoạt động hợp tác trong các thiết chế pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên (như Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Tổ chức phát triển về Luật quốc tế).
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hạ, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an đánh giá cao kết quả hợp tác quốc tế của ngành Tư pháp trong năm 2020, những kết quả đó góp vai trò quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế… Đồng chí Nguyễn Văn Hạ nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh chính trị nội bộ và Vụ Hợp tác quốc tế trong việc tham mưu cho Lãnh đạo hai Bộ tổ chức các lớp huấn pháp luật cho các cán bộ, công chức; đồng thời, hàng năm các đơn vị của Bộ Tư pháp cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các Hội nghị , Hội thảo quốc tế về pháp luật…
     Còn theo đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Đối ngoại và Vụ Hợp tác quốc tế rất thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân mong rằng, Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan gác cửa về pháp luật sẽ có sự phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ hơn nữa trong việc sửa đổi, xây dựng các văn bản QPPL liên quan đến đối ngoại và đối ngoại nhân dân một cách toàn diện…
     Nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác hợp tác quốc tế trong tình hình mới
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long nhất trí cao với nội dung Báo cáo Tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021. Bộ trưởng nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật đã đạt được, như: Việc tổng kết thành công Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp và Kết luận 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW; Hợp tác song phương và đa phương tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu, nội dung hợp tác định hướng và gần nhiều hơn đến các hoạt động chuyên môn của các cơ quan của Việt Nam và Bộ Tư pháp; Kịp thời điều chỉnh cách thức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19…
“Đảm bảo đúng nguyên tắc theo định hướng của Đảng trong hợp tác quốc tế, đó là không để xảy ra sai sót trong quá trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là kỹ năng điều phối và quản lý các hợp đồng hợp tác”, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh.
     Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ, công chức trong Vụ Hợp tác quốc tế, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ và sự hỗ trợ quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ...
     Trong năm 2021 và giai đoạn sắp tới, Bộ trưởng đề nghị cần tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 73-KL/TW; thực hiện tốt các dự án đã ký và chủ động, tích cực tìm kiếm, vận động, đàm phán để hình thành các chương trình mới, dự án và các hoạt động hợp tác khác trong những lĩnh vực công tác trọng tâm của Bộ, ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế và có giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn với Vụ Hợp tác quốc tế theo đúng chuyên môn, lĩnh vực của mình.
     Hội nghị cũng đã Công bố và trao Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Đồng thời, Công bố và trao Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Tập thể Vụ Hợp tác quốc tế.
(Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4781)
CÁC TIN KHÁC:
Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua (11/1/2021)
Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu “Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” (11/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/1/2021)
Tổng cục THADS tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và phá sản doanh nghiệp (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (6/1/2021)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (4/1/2021)
Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án (4/1/2021)
Bảo đảm quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2020)
Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tra tấn (25/12/2020)
10 năm - một chặng đường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình 585 (25/12/2020)
Nghiên cứu áp dụng tư pháp phục hồi cho người chưa thành niên phù hợp với Việt Nam (4/12/2020)
Tạo hành lang pháp lý cho ngành dầu khí phát triển trong điều kiện mới (4/12/2020)
Xây dựng lộ trình thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam (3/12/2020)
Điều kiện cần và đủ để áp dụng pháp luật nước ngoài trong xét xử dân sự tại tòa án Việt Nam (3/12/2020)
Công an xã nghỉ việc được trợ cấp một lần? (13/5/2016)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design