DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 7
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về phối hợp trong công tác bảo trợ tư pháp

Thưa đồng chí Chủ tịch Hội, TS Tạ Thị Minh Lý và đồng chí Nguyễn Thúy Hiền Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thưa các đại biểu dự hội nghị.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi hoan nghênh Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo tổ chức Hội nghị giữa các cơ quan tư pháp, luật sư, báo chí và doanh nghiệp với Hội để bàn về sự phối hợp giúp đỡ pháp luật cho người nghèo. Đây là Hội nghị không quá đông người nhưng có ý nghĩa lớn với xã hội vì người nghèo bao giờ cũng bị thiệt thòi nhất dễ bị tổn thương nhất, đồng thời Hội nghị cũng thể hiện tính nhân văn mà người Việt Nam thường hay nói: “thương người như thể thương thân”.

Thưa các đồng chí,

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác giúp đỡ pháp luật cho người dân, đặc biệt là trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng có công, đồng bào dân tộc thiểu số… Điều này được thể hiện trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và nhiều văn bản quan trọng khác…

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân là một trong những mục tiêu của cải cách tư pháp ở nước ta. Trợ giúp pháp lý là yêu cầu của xã hội, của người dân,nhất là những người không có điều kiện tiếp cận thường xuyên, đầy đủ với các văn bản pháp luật. Qua việc trợ giúp pháp lý, pháp luật được thực hiện hóa, đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi pháp lý do pháp luật quy định.

Công tác trợ giúp pháp lý của Nhà nước mới được hình thành, chưa phát triển rộng rãi trong cả nước. Toàn quốc hiện đang có khoảng 6.700 luật sư, tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố và trung tâm tỉnh lỵ, chưa phát triển đến vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn. Tổ chức tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội cũng mới chỉ hình thành ở một số địa phương, chủ yếu dựa vào lực lượng của nghành tư pháp. Trong khi đó Nhà nước ban hành nhiều Luật để xác định quyền pháp lý cho công dân và trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với công dân, Nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách và giải pháp giúp đỡ người nghèo, nhưng pháp luật đến với người dân còn chậm chạp và khó khăn. Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cốt lõi của nó là bảo đảm quyền dân chủ của một xã hội dân chủ, mà trước hết là dân chủ với người dân, đặc biệt là cho người dân nghèo. Do đó, hoạt động giúp đỡ pháp luật cho người dân nói chung và cho người nghèo nói riêng là vấn đề cấp bách mà Nhà nước và xã hội cần phải quan tâm

Việc Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác trợ giúp pháp lý được thành lập và sớm đi vào hoạt động là cần thiết và thiết thực để chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước, với xã hội về bảo trợ tư pháp cho người nghèo. Tôi rất vui mừng thấy Hội có nguồn hội viên đông đảo và đều tự nguyện tham gia công tác Hội. Tuy mới thành lập, Hội đã bước đầu có những hoạt động tích cực trong việc xây dựng mạng lưới, tiếp nhận vụ việc và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt là Hội đã có những Hội viên giỏi nghề nghiệp, nhiệt huyết như đồng chí Chủ tịch Hội, có cả 4 đồng chí Vụ trưởng của 03 Văn phòng Trung ương và Bộ Tài chính. Hội nghị có mặt nhiều doanh nhân thành đạt, tâm huyết, nhiều luật sư, luật gia có quá trình cống hiến, có đồng chí tuổi cao như đồng chí ở Thừa Thiên Huế tuổi trên 70 vẫn tham gia.

Trong Hội nghị này, đại diện các cơ quan tư pháp, tổ chức trợ giúp pháp lý của Nhà nước và các Đoàn Luật sư, các cơ quan truyền thông, báo chí, các doanh nghiệp, cùng với Hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để có các biện pháp phối hợp, chung tay hoạt động giúp đỡ pháp luật cho nhân dân là việc làm rất đáng khích lệ và phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay. Tham dự Hội nghị, tôi muốn phát biểu thêm một số nội dung về công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo để các đại biểu cùng trao đổi.

Thứ nhất, các hoạt động của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam cần tăng cường về số lượng và chất lượng dịch vụ pháp lý miễn phí, giảm phí và tư vấn tiền tố tụng, tham gia theo đúng quy trình tố tụng, mở rộng diện người được giúp đỡ pháp lý và phạm vi hoạt động từ Trung ương đến địa phương; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cộng đồng, góp phần thực hiện cải cách tư pháp.

Thứ hai, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải, chịu trách nhiệm độc lập trong khuôn khổ quy định của pháp luật nên cần có sự hỗ trợ, hợp tác thiết thực, phù hợp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam mới thành lập nên việc phát triển về số lượng và chất lượng Hội viên là rất cần thiếtHội cần tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các Hội viên về kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ, nhất là hình thành đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền Tư pháp trong sạch và vững mạnh. Đồng thời, cần nghiên cứu để tiến tới hợp tác quốc tế và phối hợp hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi cũng nhân smanhj đến yêu cầu năng lực và đạo đức nghề nghiệp của Hội viên để xứng đáng với sự tin tưởng của dân nghèo- đó là phẩm chất nghề nghiệp và sự liêm chính như đồng chí Lý, Chủ tịch Hội đã nêu trong báo cáo.

Thứ tư, các cơ quan tư pháp, báo chí, các luật sư, luật gia.… cần xác định rõ sự phối hợp cụ thể với Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam để tăng cường số vụ việc tranh tụng, đưa tin về các vụ việc điển hình, xây dựng các chuyên mục báo chí nhằm hỗ trợ pháp luật cho những vùng nghèo, miền núi khó khăn, cho những gia đình chính sách, có công với đất nước.…

Thứ năm, trong những điều kiện cụ thể, các doanh nghiệp có những hình thức phối hợp phù hợp với Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam, ví dụ như: các hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý miễn phí, giảm phí, bảo vệ lợi ích người tiêu dung, tài trợ cho các vụ đại diện, bào chữa ở những vùng, miền khó khăn…

Thứ sáu, Hội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ cần hỗ trợ Hội và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Qua đó, tôi mong muốn Hội nghị tập trung thảo luận về những nội dung, vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động và dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người nghèo; huy động được đông đảo cán bộ, chuyên gia pháp luật, những người có trình độ, kiến thức pháp luật và tâm huyết tham gia ủng hộ hoạt động bảo trợ tư pháp cho người nghèo, góp phần hỗ trợ công tác trợ giúp pháp lý của Nhà nước; kêu gọi những tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ về tài chính đối với công tác này; tăng cường các hoạt động truyền thông pháp luật qua báo chí,…

Qua báo cáo của Hội và một số ý kiến phát biểu, tôi hoan nghênh những kết quả bước đầu đạt được của các đồng chí. Mặc dù công tác tổ chức các Hội thành viên và Chi hội còn đang ở trước mắt nhưng hôm nay tôi thấy đại biểu của hầu hết các địa phương đến tham gia hội nghị. Qua đó, tôi tin tưởng rằng Hội sẽ có một hệ thống đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong điều kiện hiện nay. Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan có các hình thức hỗ trợ phù hợp để Hội thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo đạt hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của người có công, sự mong mỏi và nhu cầu của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thể hiện rõ tính ưu việt của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm lo toàn diện đến đời sống của nhân dân.

Thưa các đại biểu,

Một lần nữa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo hiện nay.

Trân trọng cảm ơn các đại biểu; chúc đồng chí Tạ Thị Minh Lý và đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, 2 phụ nữ thành đạt và các phụ nữ khác có mặt ở đây luôn cố gắng và thành công trong công tác.


         

 

(Nguồn: hoibaotrotuphap)
CÁC TIN KHÁC:
Hội Bảo trợ tư pháp luôn đồng hành cùng người dân (9/1/2013)
Sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội với Hội Bảo trợ tư pháp trong việc trợ giúp pháp lý miễn phí (9/1/2013)
Đồng hành thiết thực của các Doanh nghiệp trong các hoạt động của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (9/1/2013)
Sự đồng hành của cơ quan truyền thông và báo chí trong bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam. (9/1/2013)
Tăng cường sự phối hợp chất lượng và hiệu quả của các cơ quan bảo vệ pháp luật với Hội Bảo trợ tư pháp (9/1/2013)
Sự đồng hành của tổ chức luật sư với Hội Bảo trợ tư pháp trong công tác trợ giúp pháp lý (9/1/2013)
Hội nghị về phối hợp trong công tác Bảo trợ tư pháp (27/12/2012)
Quyết định thành lập trung tâm tư vấn cho người nghèo , người dân tộc và gia đình liệt sĩ khu vực MIền Trung-Tây nguyên (1/8/2012)
Thông báo về cuộc họp của hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (19/6/2012)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam (25/11/2011)
Đại hội lần thứ nhất Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (4/10/2011)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design