DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 46
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Thông báo về cuộc họp của hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam

Ngày 5/6/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã họp phiên thường kỳ với sự có mặt của 8/11 thành viên do TS. Tạ Thị Minh Lý – Chủ tịch Hội chủ trì

HỘI  BẢO TRỢ  TƯ PHÁP

CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

–––––––––––––––––

Số: 01 /TB-HBTTP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 19 tháng 6  năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

Hội nghị Ban Thường vụ

Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam

 

          Ngày 5/6/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã họp phiên thường kỳ với sự có mặt của 8/11 thành viên do TS. Tạ Thị Minh Lý – Chủ tịch Hội chủ trì. Ban Thường vụ đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung như sau:

          1.Về phương hướng hoạt động của Hội: thống nhất việc cần triển khai các hoạt động trong Kế hoạch hoạt động của Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam giai đoạn 2012- 2016 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03 / NQ – BCH của Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam do Chủ tịch Hội đã ký ngày 27 tháng 3 năm 2012).

          2. Về công tác tổ chức Hội:

          2.1 Tiếp tục kiện toàn các đơn vị thuộc Hội và các Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại các địa phương: Bắc Giang, Thái Bình, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh; Cơ quan đại diện của Hội tại Tp. Hồ Chí Minh.

          2.2 Thành lập các Trung tâm có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội:

          - Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho gia đình liệt sỹ và những người có công (gọi tắt là Marin). Giao ông Chu Văn Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội phụ trách việc xây dựng Đề án và kiêm Giám đốc.

          - Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và nhóm cận nghèo. Giao ông Đỗ Xuân Đài– Tổng thư ký Hội phụ trách việc xây dựng Đề án và kiêm Giám đốc.

          - Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em. Giao ông Bùi Ngọc Nhuần – Phó chủ tịch Hội, Trưởng ban Kiểm tra phụ trách việc xây dựng Đề án và kiêm Giám đốc.

          - Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trực thuộc Hội đặt tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên. Giao ông Trần Xuân Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ trách việc xây dựng Đề án và kiêm Giám đốc.

          Ban Thường vụ đã tiến hành biểu quyết về việc thành lập các đơn vị có tư cách pháp nhân và phân công như trên với 8/8 (03 đồng chí Thường vụ vắng mặt: đ/c Tài, đ/c Bình, đ/c Vinh) ý kiến đồng ý (100%).

          Các ông/bà phụ trách các Trung tâm trực thuộc Hội có nhiệm vụ thảo ra quy chế và kế hoạch hoạt động của các trung tâm và các ban này trước ngày 16/7/2012.

          3. Về công tác Đảng:

     Chi bộ Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã được thành lập theo Quyết định số 773-QĐ/QU ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Quận ủy Ba Đình và chỉ định đ/c Nguyễn Đình Lục làm Bí thư Chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong Ban chấp hành Hội nghiên cứu về việc chuyển sinh hoạt đảng tại Chi bộ Hội nếu có điều kiện và phù hợp với Điều lệ Đảng để sớm tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ Đảng.

     Ban Thường vụ Trung ương Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam thông báo đến các ông/ bà trong Ban Chấp hành Hội để biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Hồ sơ;

- Lưu VP Hội.

 

TM BAN THƯỜNG VỤ

TỔNG THƯ KÝ

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Xuân Đài

 

(Nguồn: )
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam (25/11/2011)
Đại hội lần thứ nhất Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (4/10/2011)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design