DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 62
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Đảng bộ Tổng cục THADS thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp” trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự đã được Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đặc biệt quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm trong toàn hệ thống. Nhờ vậy, việc triển khai đã tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Chuẩn mực đạo đức là tiêu chí để cán bộ, chấp hành viên phấn đấu

Hàng năm, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã đưa ra tổ chức thi hành trên 700.000 vụ việc, tương đương với số tiền gần 100.000 tỷ đồng, do đó, kết quả THADS có ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Trong quá trình tổ chức thi hành án (THA), Chấp hành viên (CHV), cán bộ THADS thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ từ phía các bên đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bên cạnh đó là những hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và gia đình mà nếu không có bản lĩnh vững vàng, họ rất dễ bị sa ngã bởi sự cám dỗ hoặc buông xuôi trước những khó khăn, gian khổ của nghề. 

Để có thể vượt qua cám dỗ, khó khăn, bản thân mỗi cán bộ, CHV trong các cơ quan THADS phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trau dồi phẩm chất đạo đức; phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, bên cạnh đó, họ cũng rất cần một ngọn đèn soi sáng, một kim chỉ nam dẫn đường, chỉ lối cho họ trên con đường chông gai của nghề THADS. 

Trước đây, ngày 27/02/2002, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP để xác định các “Chuẩn mực đạo đức CHV”. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chuẩn mực đạo đức của CHV thực sự là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp và là tiêu chí để CHV rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong việc xây dựng đạo đức, tác phong, hình ảnh của mình.

Tuy nhiên, do số lượng CHV chỉ chiếm khoảng 36% trong tổng số gần 10.000 cán bộ, công chức, số còn lại mặc dù cũng có vị trí, vai trò quan trọng nhưng lại chưa có cơ chế để điều chỉnh chuẩn mực đạo đức phù hợp nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc hình thành đạo đức tác phong của người làm công tác THADS. 

Vì vậy, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” chính là ngọn đèn, là kim chỉ nam  để tất cả cán bộ công chức trong các cơ quan THADS  soi rọi trên con đường thực hiện những chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và vai trò của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với công tác THADS, ngay sau khi Bộ trưởng ban hành Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012, Đảng ủy Tổng cục đã triển khai rộng rãi trong cán bộ đảng viên cơ quan Tổng cục, đồng thời chỉ đạo Tổng cục ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” trong hệ thống các cơ quan THADS. 

Từng bước xây dựng hệ thống THADS trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục và Kế hoạch của Tổng cục, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung phổ biến và quán triệt nội dung Quyết định số 2659 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức tới toàn thể cán bộ đảng viên và công chức, người lao động trong các cơ quan THADS (sau đây gọi là cán bộ THADS), đồng thời cụ thể hóa các chuẩn mực theo chức năng, nhiệm vụ công tác THADS với các tiêu chí cụ thể. 

Chuẩn mực thứ nhất:  Với Tổ quốc – Trung thành, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Chuẩn mực thứ hai: Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.   

Chuẩn mực thứ ba: Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật, phụng công thủ pháp, chí công vô tư trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Chuẩn mực thứ tư: Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, trên cơ sở hợp tác, cùng tiến bộ. 

Chuẩn mực thứ năm: Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.

Để giám sát việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nói riêng và thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu trong toàn hệ thống THADS  nói chung, Đảng ủy đã chỉ đạo Tổng cục xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện; kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS  địa phương, đồng thời chỉ đạo Cục THADS  các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kết hợp với Kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ, với các cơ quan chức năng của VKSNDTC trong việc thanh tra, kiểm tra, kiểm sát hoạt động THADS, từ đó có biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS, từng bước xây dựng hệ thống THADS trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp” trong hệ thống các cơ quan THADS  đã được Đảng ủy Tổng cục THADS  đặc biệt quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm trong toàn hệ thống. 

Việc triển khai thực hiện Chuẩn mực đạo đức trong các cơ quan THADS  đã tạo sự chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong Ngành không ngừng được nâng lên; kết quả THADS  liên tục năm sau cao hơn năm trước một cách ổn định và bền vững. Cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng bộ Tổng cục THADS

(Nguồn: baophapluat.vn)
CÁC TIN KHÁC:
Họp Hội đồng bình chọn “Gương sáng Tư pháp” (10/9/2015)
Không có chuyện công chức “bỏ tiền túi” bồi thường người bị oan (10/9/2015)
Tài sản hư hỏng, đương sự không nhận được quyền tiêu hủy (10/9/2015)
Kê khai tài sản còn hình thức, “làm khó” cho việc thu hồi? (10/9/2015)
Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (10/9/2015)
Việt Nam - Malta tăng cường hợp tác trong lĩnh vực con nuôi (8/9/2015)
Phải cải cách ngay các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp (8/9/2015)
Việt Nam và Hungary hợp tác chặt chẽ để cùng hội nhập (8/9/2015)
Không can thiệp sâu vào hoạt động hội và tôn giáo, tín ngưỡng (8/9/2015)
Từ 1/7, cấp thẻ BHYT cho trẻ cùng lúc đăng ký khai sinh (8/9/2015)
Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong đấu tranh với tội phạm môi trường (8/9/2015)
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 (8/9/2015)
Người lao động tiếp tục được hưởng BHXH 1 lần (8/9/2015)
Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng cho người mua nhà (8/9/2015)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015 (8/9/2015)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design