DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 146
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Thông báo tham dự Lễ Công bố Chiến lược phát triển của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Để Lễ công bố Chiến lược được quảng bá rộng rãi, thu hút thêm nhiều đơn vị, cá nhân tham gia Hội, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Lễ công bố Chiến lược tại Hà Nội:

HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM

Số: 17 /GM -BTTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 2 tháng 10  năm 2014

 

 

 

GIẤY MỜI

Dự Lễ Công bố Chiến lược phát triển của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kính mời: Đại biểu đại diện của các tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân

 Được sự tài trợ của Dự án "Tăng cường năng lực tổ chức của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam nhằm phát triển mạng lưới trợ giúp pháp lý cho người nghèocủa Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF), Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển Hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời, đã dự thảo sơ bộ Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

Đây là văn bản rất quan trọng đối với Hội, do đó Hội rất mong muốn có sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, có sự chung tay và tạo điều kiện thuận lợi của cộng đồng cho Chiến lược của Hội được triển khai thực hiện sớm.

 Để Lễ công bố Chiến lược được quảng bá rộng rãi, thu hút thêm nhiều đơn vị, cá nhân tham gia Hội, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Lễ công bố Chiến lược tại Hà Nội:

1. Thời gian: 8h30, thứ Hai, ngày 10/11/2014

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

          Sự tham dự của quý vị là niềm động viên, khích lệ, tạo sự thành công cho buổi Lễ và sự phát triển của Hội

Trân trọng cm ơn sự quan tâm tham dự của Quý đại biểu.

Chương trình cụ thể của Lễ công bố được đính kèm Giấy mời.

   Nơi nhận:                               

      - Như trên;

      - Lưu: VT, VP.

 Các vấn đề cụ thể xin liên hệ: Phạm Thị Đam; ĐT: 0932.885.797 hoặc Văn phòng Hội; SĐT: 0437154286; email: baotrotuphapvn@gmail.com

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH HỘI

               

                          (đã ký)

 

TS. Tạ Thị Minh Lý

 

 

(Nguồn: ML)
CÁC TIN KHÁC:
Thông báo tuyển dụngTư vấn viên pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật & Vận động chính sách (ALAC) (26/9/2014)
Hướng dẫn thành lập Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (29/4/2014)
Báo cáo hoạt động của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam năm 2013 và Kế hoạch công tác năm 2014 (14/4/2014)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design